Volume 42, Issue 1, 2015

Article Title & Authors Page No. View Downloads
Article: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma and adaptive thermogenic regulation 

Keyword: -

Author:  YAN Huang, XIE Xin-ni, XU Cheng ZHOU Xiao-mian,WANG Li-li

View   Download  
1-120 8
Article:  Peroxisome proliferator-activated receptor alpha, gamma agonist and tumor 

Keyword: -

Author: Ding Rui, Wang Lili

View   Download  
12-241 3
Article: Application of Ultrasound in Animal Model of Nonalcoholic Fatty Liver Disease 

Keyword: -

Author: Liu Mingxi, Wang Shuai, Wu Chongming , Li Xin , Guo Peng 

View   Download  
24-320 2


Prev1Next